ลิ้มรสอาหาร ไก่ไหหลำต้นตำรับ อาหารจักรพรรดิหลี่หวัง, อาหารเจ ณ สวนพุทธรรมหนานซาน, **เซ็ตซีฟู้ด กุ้งมังกร** | สัมผัสประสบการณ์เก็บภาพประทับใจแบบ 360 ด้วยเฮลิคอปเตอร์ | สวนพุทธรรมหนานซาน | อุทยานวัฒนธรรมเผ่าแม้ว-หลี่ | หุบเขากุหลาบ ณ อ่าวยาหลงวาน
 • : +425 345 8765

ไหหลำ ไห่โข่ว ซานย่า ฮาวายแดนมังกร 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เวียตเจ๊ตและไลออนแอร์ (VZ/SL)

4.0
รหัสทัวร์
: TMSBTHAK-VZ001
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: จีน
สายการบิน
: VZ
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ไห่หนาน

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ลิ้มรสอาหาร ไก่ไหหลำต้นตำรับ อาหารจักรพรรดิหลี่หวัง, อาหารเจ ณ สวนพุทธรรมหนานซาน, **เซ็ตซีฟู้ด กุ้งมังกร** | สัมผัสประสบการณ์เก็บภาพประทับใจแบบ 360 ด้วยเฮลิคอปเตอร์ | สวนพุทธรรมหนานซาน | อุทยานวัฒนธรรมเผ่าแม้ว-หลี่ | หุบเขากุหลาบ ณ อ่าวยาหลงวาน

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
SBTHAK3NHAKVZ231214
14 ธ.ค. 256618 ธ.ค. 2566

17,881

ติดต่อเรา
SBTHAK3NHAKVZ231221
21 ธ.ค. 256625 ธ.ค. 2566

17,881

สแตนด์บาย
SBTHAK3NHAKVZ231228
28 ธ.ค. 256601 ม.ค. 2567

18,881

สแตนด์บาย
SBTHAK3NHAKVZ240104
04 ม.ค. 256708 ม.ค. 2567

17,881

จอง
SBTHAK3NHAKVZ240111
11 ม.ค. 256715 ม.ค. 2567

17,881

จอง
SBTHAK3NHAKVZ240118
18 ม.ค. 256722 ม.ค. 2567

17,881

จอง
SBTHAK3NHAKVZ240125
25 ม.ค. 256729 ม.ค. 2567

17,881

สแตนด์บาย
SBTHAK3NHAKVZ240201
01 ก.พ. 256705 ก.พ. 2567

17,881

จอง
SBTHAK3NHAKVZ240229
29 ก.พ. 256704 มี.ค. 2567

17,881

จอง
SBTHAK3NHAKVZ240307
07 มี.ค. 256711 มี.ค. 2567

17,881

จอง
SBTHAK3NHAKVZ240314
14 มี.ค. 256718 มี.ค. 2567

17,881

จอง
SBTHAK3NHAKVZ240321
21 มี.ค. 256725 มี.ค. 2567

17,881

จอง
SBTHAK3NHAKVZ240328
28 มี.ค. 256701 เม.ย. 2567

17,881

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 19.00 น.

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน เช็คอินน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน ไทย เวียตเจ๊ต (VZ)

  22.35 น.

  ออกเดินทางสู่ เมืองไหโข่ว โดยเที่ยวบินที่ VZ3704

  01.35 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไหโข่ว เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ เกาะไหหลำเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีนรองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง

  ที่พัก

  HAMPTON BY HILTON HAIKOU หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซานย่า (ระยะทางประมาณ 271 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) อาหารจักรพรรดิหลี่หวัง

  บ่าย

  นำท่านแวะชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แม้ว ชมการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ประวัติศาสตร์และความทรงจำทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยังคงอนุรักษ์ถึงปัจจุบันนี้ มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนอีกมากมาย เช่นวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ – การขุดเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ การถักทอผ้าด้วยมือ รอยสักในหน้าของผู้หญิง ท่านสามารถซื้อของฝากหรือสินค้าพื้นเมืองที่ทำด้วยฝีมือชาวบ้านและเลือกซื้อขนมพื้นเมือง

  นำท่านสัมผัสประสบการณ์ เพลิดเพลินไปกับ ทัวร์ชมท้องทะเลด้วยเฮลิคอปเตอร์ สัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้นในการทะยานผ่านท้องฟ้าอันกว้างใหญ่และโรแมนติก เที่ยวชมเหนือพื้นทะเล ทะยานสู่ผืนฟ้าอันกว้างใหญ่ มองดูผืนน้ำทะเลสีฟ้าครามดังภาพฝัน เพลิดเพลินไปกับการเที่ยวเกาะแสนโรแมนติกด้วยมุมมองใหม่ มีรูปสวยๆ ไว้โพสต์รัวๆ
  หมายเหตุ ใช้เวลาในการนั่ง โดยสาร ประมาณ 1-2 นาทีต่อรอบ และจำกัดผู้โดยสารครั้งละไม่เกิน 3 ท่าน โดยที่มีน้ำหนักรวมทั้งหมดไม่เกิน 200 ก.ก.

  นำท่านอิสระช็อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินอี้เหิง แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้ชื่นชอบอาหารและความบันเทิง ตลาดที่ชาวซานย่านิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งที่มีทั้งขายอาหาร ขนม และผลไม้ที่มีชื่อเสียง แล้วยังมีแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าอีกด้วย

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ อี้เหิงไนท์มาร์เก็ต

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  CROWNE PLAZA SANYA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

  นำท่านแวะชมสินค้าเพื่อคุณภาพจากทะเล ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลา ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบำรุงหัวใจและสมอง ป้องกันภาวะหัวใจอุดตัน และป้องกันการอุดตันของสมอง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันในเลือดสูง หรือผู้ที่ต้องการลดระดับไตรกลีเซอไรด์ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดการอักเสบที่เกิดจากสภาวะต่างๆ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ อาการซึมเศร้า และโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย

  นำท่านเที่ยว อุทยานพุทธธรรมหนานซาน เป็นสถานที่สำคัญสำหรับสืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน และถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ทรงพลังขับขานทั้งเสียงระฆังยามเช้า เสียงกลองยามเย็น และเสียงเพลงพุทธศาสนาของวัดที่ดังก้องไปตามชายฝั่งทะเลจีนใต้ และตลอดระยะเวลา 19 ปีนับตั้งแต่ก่อสร้าง วัดแห่งนี้ได้รับผู้มาเยือนและผู้ศรัทธากว่า 50 ล้านคนจากทั้งจีนและต่างประเทศ ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก และยังมีความสูง 108 เมตร ถือเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางค์ยืนที่สูงที่สุดในโลก ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติ ชาวไหหลำเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหลำก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ ผู้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) อาหารเจ ณ สวนพุทธรรม

  บ่าย

  นำคณะเดินทางสู่ วนอุทยานสุดขอบฟ้า (เทียนย่าไห่เจี่ยว) ตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งห่างจากหินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ หินทั้งสองนี้สลักคำว่า "เทียนหยา" และ "ไห่เจียว" ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปลายสุดทางใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ทางตอนใต้ของจีน จุดชมวิวแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "เทียนหยา ไห่เจียว" แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดเกือบใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำจนมีคำกล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลำ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) เมนู เซ็ตซีฟู้ด กุ้งมังกร

  ที่พัก

  CROWNE PLAZA SANYA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

  นำท่านแวะชมสินค้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน จากภูมิปัญญาของจีนกว่า 4 พันปี ที่สืบทอดและมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาแล้วว่าใช้ได้จริง

  นำท่านชม อ่าวย่าหลงวาน เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อและงดงามของเกาะไหหลำ เป็นอ่าวพระจันทร์ยิ้ม ความ หาดทรายสีเงินยาว 7 กม. หินทรายขาวละเอียด ทะเลใสสะอาด เหมาะกับดำน้ำและปะการังใต้น้ำอหลายสายพันธุ์ก็เป็นชมปะการังที่ชัดเจนสำหรับความหลากหลายของกิจกรรมใต้น้ำรวมถึงการดำน้ำ เรือดำน้ำกลายเป็นจุดเด่นของที่นี่ ในฤดูหนาว อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 20 องศาเซลเซียส จึงเรียกว่า "โอเรียนเต็ลฮาวาย." จากนั้นนำท่านชม สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ แล้วเข้าชมสินค้าที่ผลิตด้วยดอกกุหลาบหลักหลาย เช่น ครีมทาหน้า น้ำหอมกลิ่นกุหลาบ ขนมดอกกุหลาบเป็นต้น

  นำท่านเที่ยวชม สวนสมุนไพรและไร่กาแฟซิ่งหลง สวนสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศจีน หลังจากนั้นนำท่านนำแวะ ชิมกาแฟซิงหลง พันธ์โรบัสต้าที่ขึ้นชื่อและเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วแผ่นดินจีน และไร่กาแฟซิงหลงแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงงานผลิตกาแฟแห่งแรกของจีนในปี ค.ศ. 1962 จากชาวจีนโพ้นทะเลทั่วภูมิภาค โดยเฉพาะชาวจีนจากอินโดนีเซียที่ได้นำความรู้เรื่องกาแฟมาถึง ณ เมืองไหหลำแห่งนี้ ฟรี!!! กาแฟเลิศรสกับชุดน้ำชายามบ่าย+ขนม

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) เมนู ไก่ไหหลำสูตรต้นตำรับ

  จากนั้นนำท่านสู่ SEA STORY ณ แดนสวรรค์ป๋ออ๋าว ที่นี่ทำให้คนเราสามารถลืมเรื่องวุ่นวายในชีวิต ปลุกจิตใจให้เคลื่อนไหวดังเกลียวคลื่น ณ อ่าวอี้ว์ไต้ (อ่าวเข็มขัดหยก) ที่สวยงาม มีสถานที่แห่งหนึ่งที่คุณฝันหา ด้านหน้าหันสู่ท้องทะเล ฤดูใบไม้ผลิอากาศอบอุ่นและดอกไม้ผลิบานทิวทัศน์งามน่าชม ชื่อของเขาก็คือ “Sea Story หรือ เรื่องราวของทะเล” ที่นั่นมีทั้งบ้านปะการัง ม้านั่งซากเรือเก่า ตะเกียง แล้วยังมีชาวประมงเก่าด้วย มีทั้งกาแฟ สุราเลิศรส อาหารชาวประมง แล้วยังมีเรื่องราวตอนหนึ่งของทะเล ให้ท้องฟ้าและทะเลเป็นเพื่อนเคียงข้าง เชิญทุกท่านมาร่วมสร้างความทรงจำดีๆ ที่ริมทะเลไปด้วยกัน

  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ไหโข่ว โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง) หมายเหตุ - รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม - การขึ้นรถไฟลูกค้าต้องลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นหรือลงรถไฟ สำภาระและกระเป๋าเดินทางของท่าน ควรจัดให้เรียบร้อยและไม่ควรใช้กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป (รถไฟจะจอด 2-6 นาที ต่อสถานี)

  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินฉีโหลว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1925 ถนนแห่งนี้มีความยาวประมาณ 1.2กม. สองข้างมีตึกสไตล์หมิ่นหนานที่เรียกว่าฉีโหลว ซึ่งตึกทั้งหมดนี้เป็นตึกโบราณที่มีลักษณะเด่นคือ ชั้นหนึ่งจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งเว้นไว้ให้เป็นทางเดินของผู้คนที่มาซื้อของ ปัจจุบันเป็นถนนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะมีห้างร้านค้าและสินค้าให้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 01.20 น.

  อำลา เมืองไหโข่ว เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL8811

  03.15 น.

  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท 
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท 
3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
4. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก
**กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)
**กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้
1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **
4. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
2. ค่าเอกสารเข้าเมืองประเทศจีน ** กรณีที่ประเทศจีนเปลี่ยนนโยบายการเข้าประเทศ

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 15 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
9. *** ตามนโยบายของจีนร่วมกับการท่องเที่ยวเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านขายสินค้าพื้นเมือง คือ ร้านบัวหิมะ,ร้านหยก, ร้านไข่มุก,ร้านผีเซี๊ยะ  ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านขายสินค้าพื้นเมืองทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านขายสินค้า หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 2,000 หยวน /ท่าน ***

SBTHAK3NHAKVZ231214

เดินทางวันที่ 14 ธ.ค. 2566 - 18 ธ.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2023-12-14 2023-12-15 22:35 - 01:35 avatar-img VZ7304
HAK - DMK 2023-12-18 2023-12-18 01:20 - 03:15 avatar-img SL8811

SBTHAK3NHAKVZ231221

เดินทางวันที่ 21 ธ.ค. 2566 - 25 ธ.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2023-12-21 2023-12-22 22:35 - 01:35 avatar-img VZ7304
HAK - DMK 2023-12-25 2023-12-25 01:20 - 03:15 avatar-img SL8811

SBTHAK3NHAKVZ231228

เดินทางวันที่ 28 ธ.ค. 2566 - 01 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2023-12-28 2023-12-29 22:35 - 01:35 avatar-img VZ7304
HAK - DMK 2024-01-01 2024-01-01 01:20 - 03:15 avatar-img SL8811

SBTHAK3NHAKVZ240104

เดินทางวันที่ 04 ม.ค. 2567 - 08 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-01-04 2024-01-05 22:35 - 01:35 avatar-img VZ7304
HAK - DMK 2024-01-08 2024-01-08 01:20 - 03:15 avatar-img SL8811

SBTHAK3NHAKVZ240111

เดินทางวันที่ 11 ม.ค. 2567 - 15 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-01-11 2024-01-12 22:35 - 01:35 avatar-img VZ7304
HAK - DMK 2024-01-15 2024-01-15 01:20 - 03:15 avatar-img SL8811

SBTHAK3NHAKVZ240118

เดินทางวันที่ 18 ม.ค. 2567 - 22 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-01-18 2024-01-19 22:35 - 01:35 avatar-img VZ7304
HAK - DMK 2024-01-22 2024-01-22 01:20 - 03:15 avatar-img SL8811

SBTHAK3NHAKVZ240125

เดินทางวันที่ 25 ม.ค. 2567 - 29 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-01-25 2024-01-26 22:35 - 01:35 avatar-img VZ7304
HAK - DMK 2024-01-29 2024-01-29 01:20 - 03:15 avatar-img SL8811

SBTHAK3NHAKVZ240201

เดินทางวันที่ 01 ก.พ. 2567 - 05 ก.พ. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-02-01 2024-02-02 22:35 - 01:35 avatar-img VZ7304
HAK - DMK 2024-02-05 2024-02-05 01:20 - 03:15 avatar-img SL8811

SBTHAK3NHAKVZ240229

เดินทางวันที่ 29 ก.พ. 2567 - 04 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-02-29 2024-02-29 22:35 - 01:35 avatar-img VZ7304
HAK - DMK 2024-03-04 2024-03-04 01:20 - 03:15 avatar-img SL8811

SBTHAK3NHAKVZ240307

เดินทางวันที่ 07 มี.ค. 2567 - 11 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-03-07 2024-03-08 22:35 - 01:35 avatar-img VZ7304
HAK - DMK 2024-03-11 2024-03-11 01:20 - 03:15 avatar-img SL8811

SBTHAK3NHAKVZ240314

เดินทางวันที่ 14 มี.ค. 2567 - 18 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-03-14 2024-03-15 22:35 - 01:35 avatar-img VZ7304
HAK - DMK 2024-03-18 2024-03-18 01:20 - 03:15 avatar-img SL8811

SBTHAK3NHAKVZ240321

เดินทางวันที่ 21 มี.ค. 2567 - 25 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-03-21 2024-03-22 22:35 - 01:35 avatar-img VZ7304
HAK - DMK 2024-03-25 2024-03-25 01:20 - 03:15 avatar-img SL8811

SBTHAK3NHAKVZ240328

เดินทางวันที่ 28 มี.ค. 2567 - 01 เม.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAK 2024-03-28 2024-03-29 22:35 - 01:35 avatar-img VZ7304
HAK - DMK 2024-04-01 2024-04-01 01:20 - 03:15 avatar-img SL8811
รหัสทัวร์ : TMSBTHAK-VZ001