ซาน ฟรานซิสโก-ยอดเขาทวินพีคส์-ท่าเรือฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ-ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก-สะพานโกลเดนเกต-Union Square-ถนน 17 ไมล์-มอนเทอเร่ย์-เบเกอร์สฟิลด์-บาร์สโตว์ เอ๊าท์เล็ต-ลาส เวกัส-อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน Sky Walk-เขื่อนฮูเวอร์-ลาส เวกัส-ออนตาริโอ มิลล์ เอ๊าท์เล็ต-อนาแฮม-Disneyland Park เต็มวัน-โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล-ลอส แอนเจลิส-Hollywood Boulevard
 • : 022770000

ฮอลลีวูดสตาร์ อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก มอนเทอเรย์ แกรนด์แคนยอน เขื่อนฮูเวอร์ ลอสแองเจลิส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน STARLUX (JX)

รหัสทัวร์
: TMGO3SFO-JX001
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Starlux Airlines
ระยะเวลา
เส้นทาง
: เบเคอร์สฟิลด์ ลาสเวกัส คาร์เมล ซาน ฟรานซิสโก ลอส แอนเจลิส ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ซาน ฟรานซิสโก-ยอดเขาทวินพีคส์-ท่าเรือฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ-ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก-สะพานโกลเดนเกต-Union Square-ถนน 17 ไมล์-มอนเทอเร่ย์-เบเกอร์สฟิลด์-บาร์สโตว์ เอ๊าท์เล็ต-ลาส เวกัส-อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน Sky Walk-เขื่อนฮูเวอร์-ลาส เวกัส-ออนตาริโอ มิลล์ เอ๊าท์เล็ต-อนาแฮม-Disneyland Park เต็มวัน-โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล-ลอส แอนเจลิส-Hollywood Boulevard
BKK
- -
TPE
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
TPE
- -
SFO
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
LAX
- -
TPE
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง
TPE
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เริ่มเดินทาง วันที่เดินทางกลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO3SFO7NLAXJX241020
20 ต.ค. 256729 ต.ค. 2567

125,900

จอง
GO3SFO7NLAXJX241103
03 พ.ย. 256712 พ.ย. 2567

125,900

จอง
GO3SFO7NLAXJX241201
01 ธ.ค. 256710 ธ.ค. 2567

139,900

จอง
GO3SFO7NLAXJX241229
29 ธ.ค. 256707 ม.ค. 2568

139,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 15.00 น.

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 บริเวณประตูทางเข้าหมายเลข 6 สายการบิน Starlux (JX) ROW M เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก **กำหนดการเดินทาง 3-12 พ.ย.67 / 1-10 ธ.ค.67 / 29 ธ.ค.67-7 ม.ค.68 เวลานัดหมายปรับเป็น 12.00 น.**

  17.55 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Stalux (JX) เที่ยวบิน JX-746 **กำหนดการเดินทาง 3-12 พ.ย.67 / 1-10 ธ.ค.67 / 29 ธ.ค.67-7 ม.ค.68 ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ JX-742 เวลาบินปรับเป็น 14.50 น.**

  22.40 น.

  เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน จากนั้นให้ท่านรอเปลี่ยนเครื่อง **กำหนดการเดินทาง 3-12 พ.ย.67 / 1-10 ธ.ค.67 / 29 ธ.ค.67-7 ม.ค.68 เที่ยวบินที่ JX-742 เวลาที่เดินทางถึงสนามบินไทเป ปรับเป็น 19.30 น.**

  23.50 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินไทเป โดยสายการบิน Starlux (JX) เที่ยวบิน JX-012

  *** เครื่องบิน บินผ่านเส้นเวลาสากล ***

  20.05 น.

  เดินทางถึงสนามบินซาน ฟรานซิสโก เมืองซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง) นำท่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รถโค้ชรอรับท่าน

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza Silicon Valley – Union City, San Francisco หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองซาน ฟรานซิสโก San Francisco นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากมหานครนิวยอร์ก นำท่านสู่ยอดเขาทวินพีคส์ Twin Peak เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมือง
  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟ Fisherman’s Wharf เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเป็นที่ตั้งของ PIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัว ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก นำท่านล่องเรือชมอ่าวซาน ฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรือจะผ่านชมเกาะอัลคาทรัส Alcatraz เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต
  นำท่านชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท Golden Gate bridge อันโด่งดัง ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ Union Square แหล่งช้อปปิ้งของคนคลั่งช้อปโดยแท้ หลากหลายด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ร้านขายยีนส์ยี่ห้อลีวายส์ มีซูเปอร์มาร์เก็ต Virgin Megastore, Gump, สินค้าแบรนด์เนม เช่น Bulgari, Cartier, Thomas Pink, Louis Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, Diesel, Prada, Betsey Johnson และ Wilkes Bashford เป็นต้น อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza Silicon Valley – Union City, San Francisco หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ถนน 17-Mile Drive (รวมค่าเข้า) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านชมถนนความยาว 17 ไมล์ ที่ได้รับการกล่าวขานว่าสวยที่สุดในคาบสมุทรมอนเทอเรย์ เส้นทางชมทัศนียภาพตั้งแต่ Pacific Grove สู่ Pebble Beach ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความงามของชายฝั่งทะเลและธรรมชาติของป่าละเมาะริมชายหาด ให้ท่านแวะชมความงามและถ่ายภาพความงามแห่งมอนเทอเรย์ ความแตกต่างของธรรมชาติในแต่ละแหลม เช่น แหลมแมวน้ำ แหลมต้นไซปรัส แหลมคาบสมุทร เป็นต้น
  นำท่านเดินทางสู่เขตเมืองมอนเทอเรย์ Monterey เมืองศูนย์รวมแห่งสัตว์ทะเลใต้น้ำ ตั้งอยู่ชายฝั่ง Monterey Bay เมืองแห่งคาบสมุทรมอนเทอเรย์ เมืองชายฝั่งทะเลที่มีความสวยงาม ให้ท่านชม Fisherman’s Wharf Monterey ท่าเรือประมงเก่าที่มีบรรยากาศแบบดั้งเดิม มีเสน่ห์แบบคลาสสิคไม่พลุกพล่านเท่าในนครซาน ฟรานซิสโก และเป็นแหล่งขายส่งอาหารทะเลขนาดใหญ่แห่งมอนเทอเรย์จนกระทั่งปี ค.ศ. 1960 ร้านค้าเป็นอาคารไม้สีสันต่างๆ กัน

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองเบเกอร์สฟิลด์ Bakersfield เมืองริมแม่น้ำเคิร์น ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนครลอส แอนเจลิส ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐานะ “เมืองหลวงดนตรีคันทรี่แห่งชายฝั่งตะวันตก” บ้านเกิดของนักดนตรีคันทรี่ผู้โด่งดังอย่างเช่น Buck Owens และ Merle Haggard (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ผ่านชมดาวน์ทาวน์เบเกอร์สฟิลด์ ย่านศิลปะเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยภาพวาดฝาผนังและประติมากรรมสาธารณะ ถ่ายรูปกับ Fox Theater แหล่งรวมศิลปะการแสดงของเมืองนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1930

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DoubleTree Bakersfiled หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ Barstow Factory Outlet (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง) เอ๊าท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุด ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาตรงจากโรงงาน อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองลาสเวกัส Las Vegas ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา Nevada มีฉายาว่า "เมืองคนบาป Sin City" โดยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา เมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ถนน The Strip ซึ่งเป็นถนนเส้นสำคัญของลาสเวกัส ที่เต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราตลอดทั้งสาย ทั้งรูปแบบดีไซน์ที่ดูโดดเด่นสะดุดตา ซึ่งถนนเส้นนี้ยังเป็นศูนย์รวมบันเทิงแบบครบครัน ทั้ง คาสิโน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร การแสดงโชว์ต่างๆ และแสงสีเสียงแบบจัดเต็ม

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Flamingo Las Vegas หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน Grand Canyon ฝั่งตะวันตก WEST ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ (ประมาณ 1,600 เมตร) และอาจลึกกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อนนานนับล้านปี

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย

  นำท่านเดินบนสกายวอล์ค Sky Walk ซึ่งเป็นกระจกแก้วรูปตัวยู ยื่นออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านได้เดินอยู่บนอากาศซึ่งสูงจากพื้นแม่น้ำกว่า 1,200 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ลาส เวกัส *** กรณีท่านที่ต้องการนั่งเฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมแกรนด์แคนย่อน กรุณาแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร์ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ***
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่นครลาส เวกัส ระหว่างทางนำท่านชมเขื่อนฮูเวอร์ Hoover Dam สิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้านวิศวกรรม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) โครงสร้างขนาดใหญ่ในแบล็คแคนยอนริมแม่น้ำโคโลราโด ด้วยความสูงกว่า 736 ฟุต สร้างขึ้นโดยใช้คอนกรีต 6.6 ล้านตัน และแรงงานหลายพันคน นอกจากนี้การสร้างเขื่อนยังมีผลพลอยได้อื่นๆ ทั้งในด้านการป้องกันน้ำท่วม และการผลิตไฟฟ้า ถือเป็นเขื่อนชื่อดังของโลก จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่นครลาส เวกัส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Flamingo Las Vegas หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ออนตาริโอ มิลล์ Ontario Mills (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านเข้าสู่เอ๊าท์เล็ต ออนตาริโอมิลล์ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store

  กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  บ่าย

  เดินทางสู่เมืองอนาไฮม์หรืออนาแฮม Anaheim เมืองแห่งความสนุกสนานเป็นที่ตั้งของดีสนีย์แลนด์ปาร์ค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DoubleTree Buena Park Anaheim หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ ปาร์ค Disneyland Park (เดินทางด้วยรถชัตเติ้ลบัส) ดินแดนแห่งจินตนาการและเทพนิยายของราชาการ์ตูน “วอล์ท ดิสนีย์ Walt Disney” โดยสวนสนุกแห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งแรกของวอล์ท ดิสนีย์ เปิดบริการเมื่อ 17 ก.ค. ปี ค.ศ. 1955 อิสระให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่น อาทิ เช่น นั่งรถไฟหัวจักรพลังไอน้ำ, Adventure Land, Tomorrow Land, Fantasy Land, Mickey’s Toon Town สัมผัสกับชีวิตโจรสลัดแคริเบียน ผจญภัยบ้านผีสิง ล่องเรือรอบโลกกับตุ๊กตาใน Small World, Pirate of the Caribbean, ตื่นเต้นกับ Space Mountain ผจญภัยกับอินเดียน่าโจนส์ Indiana Jones ชมโชว์ต่างๆ เช่น The Lion King หรือเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ชมขบวนพาเหรดของเหล่าการ์ตูน ของ Walt Disney และท่านจะได้ชมขบวนพาเหรดไฟสุดอลังการของสวนสนุกและการจุดพลุไฟในช่วงค่ำอันสวยงาม ยิ่งใหญ่และตระการตา *** หมายเหตุ : ตั๋วเข้าสวนสนุกเป็นแบบ ONE DAY 1 PARK TICKET ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นตั๋วแบบ ONE DAY 2 Park Ticket กรุณาติดต่อทางทางหัวหน้า หมายเหตุ : กรณีไม่เข้าสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ปาร์ค ลดท่านละ 2,000 บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง ***
  อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DoubleTree Buena Park Anaheim หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าชมโรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล Universal Studios ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ให้ท่านได้อิสระ ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบฉากอย่างละเอียดที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของ อาทิเช่น ฉากน้ำท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุดตัวในรถไฟใต้ดินหรือชมโชว์การแสดงพาดโผนที่ตื้นเต้นเร้าใจ หรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นทันสมัย อาทิ เช่น Back to the Future, Jurassic Park, Terminator

  กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  บ่าย

  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการบริการเครื่องเล่นจากภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

  ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  เมื่อถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นครลอส แอนเจลิส Los Angeles หรือที่รู้จักในชื่อ แอล เอ L.A. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ชมย่านธุรกิจสำคัญไชน่าทาวน์ ผ่านชมศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ สถานที่ใช้มอบรางวัลออสการ์ นำท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของถนน Hollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกชื่อ อาทิเช่น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ ชมด้านหน้าโรงละครไชนีส เธียเตอร์ Grauman’s Chinese Theatre โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด ที่ด้านหน้าจะเต็มไปด้วยรอยประทับมือของดาราชื่อดังต่างๆ มากมาย ชมดอลบี เธียเตอร์ Dolby Theatre สถานที่มอบรางวัลออสการ์

  20.00 น.

  นำท่านเตรียมตัวเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส **กำหนดการเดินทาง 3-12 พ.ย.67 / 1-10 ธ.ค.67 / 29 ธ.ค.67-7 ม.ค.68 เวลานัดหมายปรับเป็น 19.00 น.**

  23.55 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินลอส แองเจลิส โดยสายการบิน Starlux (JX) เที่ยวบินที่ JX-001 **กำหนดการเดินทาง 3-12 พ.ย.67 / 1-10 ธ.ค.67 / 29 ธ.ค.67-7 ม.ค.68 เวลาออกเดินทางปรับเป็น 22.55 น.**
 • บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล
 • 05.15 น.

  เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน จากนั้นให้ท่านรอเปลี่ยนเครื่อง

  10.40 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินไทเป โดยสายการบิน Starlux (JX) เที่ยวบินที่ JX-741

  13.40 น.

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เงื่อนไขการจองทัวร์

ภาพรวม

1.  ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท (ค่ามัดจำ + ค่าวีซ่า ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ท่านละ 8,500 บาท)
***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***

2.  ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า

    ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

3.  เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที

4.  หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5.  การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

6.  หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย) 
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 กิโลกรัม / ชิ้น (ท่านละ 2 ชิ้น), ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า  (กรณีที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ จองคิวนัดหมายและดำเนินการด้านการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านละ 8,500-.)
6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น  (16 USD/ท่าน/ทริป) 
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 USD/ท่าน/ทริป)

GO3SFO7NLAXJX241020

เดินทางวันที่ 20 ต.ค. 2567 - 29 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-10-20 2024-10-20 17.55 - 22.40 avatar-img JX746
TPE - SFO 2024-10-20 2024-10-20 23.50 - 20.05 avatar-img JX012
LAX - TPE 2024-10-27 2024-10-29 23.55 - 05.15 avatar-img JX001
TPE - BKK 2024-10-29 2024-10-29 10.40 - 13.40 avatar-img JX741

GO3SFO7NLAXJX241103

เดินทางวันที่ 03 พ.ย. 2567 - 12 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-11-03 2024-11-03 14.50 - 19.30 avatar-img JX746
TPE - SFO 2024-11-04 2024-11-03 00.05 - 18.50 avatar-img JX012
LAX - TPE 2024-11-10 2024-11-12 22.55 - 05.15 avatar-img JX001
TPE - BKK 2024-11-12 2024-11-12 10.40 - 13.40 avatar-img JX741

GO3SFO7NLAXJX241201

เดินทางวันที่ 01 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-12-01 2024-12-01 14:50 - 19:30 avatar-img JX742
TPE - SFO 2024-12-02 2024-12-01 00.05 - 18.50 avatar-img JX012
LAX - TPE 2024-12-08 2024-12-10 22.55 - 05.15 avatar-img JX001
TPE - BKK 2024-11-12 2024-11-12 10.40 - 13.40 avatar-img JX741

GO3SFO7NLAXJX241229

เดินทางวันที่ 29 ธ.ค. 2567 - 07 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TPE 2024-12-29 2024-12-29 14.50 - 19.30 avatar-img JX742
TPE - SFO 2024-12-30 2024-12-29 00.05 - 18.50 avatar-img JX012
LAX - TPE 2025-01-05 2025-01-07 22.55 - 05.15 avatar-img JX001
TPE - BKK 2025-01-07 2025-01-07 10.40 - 13.40 avatar-img JX741
รหัสทัวร์ : TMGO3SFO-JX001