<br> สนุกสนานไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน 
<br> หมุนกังหัน ขอพรเสริมดวงเทพเจ้าแชกง
<br> นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
<br> ช้อปปิ้งจุใจย่านจิมซาจุ่ย
 • : 022770000

ฮ่องกง มูเรียกทรัพย์ ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)

รหัสทัวร์
: TMGO1HKG-EK042
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Emirates
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ฮ่องกง

Hightlightไฮไลท์ทัวร์


สนุกสนานไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน
หมุนกังหัน ขอพรเสริมดวงเทพเจ้าแชกง
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
ช้อปปิ้งจุใจย่านจิมซาจุ่ย
BKK
- -
HKG
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
HKG
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เริ่มเดินทาง วันที่เดินทางกลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1HKG2NHKGEK240907-1
07 ก.ย. 256709 ก.ย. 2567

21,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK240913-1
13 ก.ย. 256715 ก.ย. 2567

21,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK240914-1
14 ก.ย. 256716 ก.ย. 2567

21,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK240921-1
21 ก.ย. 256723 ก.ย. 2567

21,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK240927-1
27 ก.ย. 256729 ก.ย. 2567

21,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK240928-1
28 ก.ย. 256730 ก.ย. 2567

21,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241011
11 ต.ค. 256713 ต.ค. 2567

23,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241012
12 ต.ค. 256714 ต.ค. 2567

23,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241018
18 ต.ค. 256720 ต.ค. 2567

22,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241019
19 ต.ค. 256721 ต.ค. 2567

22,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241021
21 ต.ค. 256723 ต.ค. 2567

22,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241023
23 ต.ค. 256725 ต.ค. 2567

22,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241025
25 ต.ค. 256727 ต.ค. 2567

22,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241027
27 ต.ค. 256729 ต.ค. 2567

22,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241101
01 พ.ย. 256703 พ.ย. 2567

21,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241108
08 พ.ย. 256710 พ.ย. 2567

21,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241115
15 พ.ย. 256717 พ.ย. 2567

21,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241121
21 พ.ย. 256723 พ.ย. 2567

21,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241122
22 พ.ย. 256724 พ.ย. 2567

21,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241129
29 พ.ย. 256701 ธ.ค. 2567

21,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241205A
05 ธ.ค. 256707 ธ.ค. 2567

22,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241206
06 ธ.ค. 256708 ธ.ค. 2567

22,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241208
08 ธ.ค. 256710 ธ.ค. 2567

22,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241213
13 ธ.ค. 256715 ธ.ค. 2567

22,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241214
14 ธ.ค. 256716 ธ.ค. 2567

22,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241221
21 ธ.ค. 256723 ธ.ค. 2567

22,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241227
27 ธ.ค. 256729 ธ.ค. 2567

27,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241229
29 ธ.ค. 256731 ธ.ค. 2567

29,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241230A
30 ธ.ค. 256701 ม.ค. 2568

29,900

จอง
GO1HKG2NHKGEK241231
31 ธ.ค. 256702 ม.ค. 2568

29,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 10.00 น.

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4 สายการบิน Emirates โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

  14.00 น.

  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK384 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  18.05 น.

  ถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง (CHEK LAP KOK) หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
  หมายเหตุ : เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
  นำท่านแวะชม อะ ซิมโฟนี่ ออฟ ไลท์ (A Symphony Of Lights) การแสดงแสงสีเสียงสุดยอดตระการตาทุกค่ำคืน ในเวลา 20.00 น. ทั่วอ่าววิคตอเรียในฮ่องกง เป็นการแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย โดยในแต่ละตึกจะยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆ เข้ากับจังหวะเพลงตลอดการแสดงโชว์

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง

  ที่พัก

  Dorsett Tsun Wan Hotel หรือ iclub To Kwa Wan Hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  (โรงแรมที่ระบุในรายการเป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำฮ่องกง (มื้อที่ 2)
  นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) อาณาจักรแห่งจินตนาการ ชมความอลังการของ Castle of Magical Dreams โฉมใหม่ ปราสาท Castle of Magical Dreams ได้เปิดตัวในปี 2563 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ความหวัง และความเป็นไปได้ ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเจ้าหญิงและราชินีดิสนีย์รวม 13 เรื่องราว และเพลิดเพลินไปกับสวนสนุกชื่อดังของโลกที่มีทั้งเครื่องเล่น การแสดงโชว์ ขบวนพาเหรดของตัวการ์ตูนดีสนีย์ พร้อมโซนเครื่องเล่นต่างๆ อาทิเช่น Main Street U.S.A. เป็นโซนแรกเมื่อเดินผ่านประตูเข้ามาภายในดิสนีย์แลนด์ มีทั้งร้านขนม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก Tomorrowland เครื่องเล่นแห่งโลกอนาคต Fantasyland สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นแนวแฟนตาซี Adventureland เครื่องเล่นแนวผจญภัยโซนกลางแจ้ง Toy Story Land เครื่องเล่นธีมการ์ตูนเอาใจแฟนๆ Toy Story โดยเฉพาะ Grizzly Gulch จุดถ่ายภาพ Mystic Point โซนเรื่องราวลึกลับที่น่าค้นหา Flights of Fantasy Parade ขบวนพาเหรดของบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดิสนีย์สุดประทับใจ และใหม่ล่าสุด World of Frozen ท่านสามารถไปเยี่ยมเยือน เอเรนเดลล์ คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ไม่รู้ลืม เหมือนราวกับกำลังหลุดเข้าไปในภาพยนตร์ "โฟรเช่น" นอกจากนี้ ยังโชว์การแสดง Momentous Nighttime Spectacular ซึ่งเป็นโชว์แสง สี เสียง พร้องพลุสุดอลังการตระการตาของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ซึ่งจะจัดแสดงที่ด้านหน้าปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์ในเวลาประมาณ 20.30 น. หรือ 21.00 น.

  เย็น

  ** อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการท่องเที่ยว **

  ที่พัก

  Dorsett Tsun Wan Hotel หรือ iclub To Kwa Wan Hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  (โรงแรมที่ระบุในรายการเป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำฮ่องกง (มื้อที่ 3)
  นำท่านเดินทางสู่ หาดรีพัสล์เบย์ (Repulse Bay) นำท่านขอพรเจ้าแม่กวนอิม หนึ่งในเทพที่ชาวฮ่องกงให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้น เริ่มต้นด้วยการ เดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้าย และออกด้วยเท้าขวา เป็นเคล็ดลับที่ชาวฮ่องกง และคนจีนบอกว่าคล้ายกับการเดินของเข็มนาฬิกา ซึ่งจะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านั่นเอง ก่อนที่จะเดินเข้าวัดให้แวะเสริมดวงแห่งโชคลาภได้ด้วยการ ลูบลูกแก้วในปากสิงโตด้านหน้าวัด เพื่อให้มีแต่ความโชคดี หากเดินทางเข้ามาภายในวัดแล้วด้านซ้ายมือ จะเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม และด้านขวามือ จะเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิม หรือเจ้าแม่ทินเห่า เชื่อว่าเป็นเทพแห่งท้องทะเลที่คอยปกปักรักษาชาวประมงและยังเป็นเทพแห่งโชคลาภ สามารถขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร, ขอพรให้ป้องกันจากภัยอันตราย กับเจ้าแม่ทับทิม, ขอโชคลาภความมั่งคั่งกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย, ขอลูกกับพระสังกัจจายน์โพธิสัตว์, เดินข้ามสะพานต่ออายุ, ขอพรเรื่องการงาน และธุรกิจจากเหรียญจีนโบราณแต่งโชคลาภ และยังสามารถขอพรเทพเจ้าความรักได้ด้วย เรียกว่ามาทีเดียวได้ขอพรกันครบเลย ไม่ว่าใครจะขอพรอันใดก็สมหวัง สมความปรารถนาทุกประการ หากเดินทางเข้ามาภายในวัดแล้วด้านซ้ายมือ จะเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม และด้านขวามือ จะเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิม หรือเจ้าแม่ทินเห่า เชื่อว่าเป็นเทพแห่งท้องทะเลที่คอยปกปักรักษาชาวประมงและยังเป็นเทพแห่งโชคลาภ สามารถขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร, ขอพรให้ป้องกันจากภัยอันตราย กับเจ้าแม่ทับทิม, ขอโชคลาภความมั่งคั่งกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย, ขอลูกกับพระสังกัจจายน์โพธิสัตว์, เดินข้ามสะพานต่ออายุ, ขอพรเรื่องการงาน และธุรกิจจากเหรียญจีนโบราณแต่งโชคลาภ และยังสามารถขอพรเทพเจ้าความรักได้ด้วย เรียกว่ามาทีเดียวได้ขอพรกันครบเลย ไม่ว่าใครจะขอพรอันใดก็สมหวัง สมความปรารถนาทุกประการ
  จากนั้นนำท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย แล้วนำไปทำพิธีปลุกเสกที่วัดแชกงหมิว
  นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ อิสระให้ได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกนำโชคแด่ตัวเอง

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) เมนูพิเศษ.. ชาบูสไตล์ฮ่องกง (บุฟเฟต์เครื่องดื่มไม่อั้น)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) หรือ ซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน ให้ท่านได้ขอพรจากท่านหว่องไท่ซิน ที่เชื่อกันว่า “สามารถประทานพรให้ทุกคำขอ” สักการะเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยที่จะนำพาโชคลาภมาให้ เลื่องลือในด้านการให้พรโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย และการประสบผลสำเร็จจากสิ่งที่ขอไว้ โดยทางวัดจะมีธูปและแผ่นทองให้คนละ 1 ชุด เพื่อนำไปปิดทองลงบนองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ เริ่มจากการไหว้ขอพร และตั้งจิตอธิษฐานด้านนอก นำธูปไปปักลงบนกระถางโดยใช้มือซ้ายเท่านั้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเปิดประตูให้เข้าไปด้านใน ก่อนเข้าไปเจ้าหน้าที่จะแจกถุงพลาสติกสำหรับสวมหุ้มรองเท้าอีกที ด้านในจะมีซินแสคอยแนะนำวิธีการขอพรให้อย่างละเอียด วิธีการขอพรให้เดินวนตามเข็มนาฬิกาอบเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะทั้ง 5 องค์ จนครบ 3 รอบ ขณะที่เดินผ่านแต่ละองค์ให้ขอพรและไหว้ 3 ครั้ง เมื่อเดินจนครบให้กลับมายืนที่องค์ตรงกลาง บอกชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี ที่มาไหว้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานขอพรมองไปที่ใบหน้าของท่าน (ชุดสักการะไหว้องค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ สำหรับท่านที่ต้องการเข้าสักการะภายในวิหารเท่านั้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ชุดละ 100 HK$/ท่าน ส่วนท่านใดที่ไม่ประสงค์จะเข้าสักการะ สามารถไหว้พระขอพรด้านนอกได้)
  นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน (Che Kung Temple) ขอพรเรื่องการเดินทางปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง โชคลาภ และเงินทอง วัดดังฮ่องกงที่ดังมาถึงเมืองไทย เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี ภายในวัดมีรูปปั้นสีทองเหลืองอร่าม ตั้งตระง่านทั้งซ้ายและขวา เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อในเรื่องกังหันลม โดยความหมายของใบพัดทั้ง 4 คือ เดินทางปลอดภัย อายุยืนยาว เงินทองไหลมาเทมา และสมปรารถนาทุกประการ หากหมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ จะพัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกชีวิต และนำสิ่งดีๆ เข้ามาแทน
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Kwun Yum Temple, Hung Hom) เป็นวัดเล็กๆ อันเก่าแก่ ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2416 มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนดั้งเดิม วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของ “พิธียืมเงินเทพเจ้า” เพื่อให้เรารํ่ารวยเงินทอง เงินไหลกองทองไหลมา โดยปกติทางวัดจะมีการจัดเทศการพิธียืมเงินเทพเจ้าโดยเฉพาะ แต่นอกจากนั้นในวันปกติก็สามารถมาทำพิธีขอได้ตามปกติ
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ ที่นี่มีร้านขายของมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ รวมถึงสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอีกด้วย ที่สำคัญมี Shopping Complex ขนาดใหญ่ เช่น Ocean Terminal, K11 ซึ่งมีแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น Prada, Louis Vuitton, Coach, Longchamp, Hemes, Giordano, Bossini และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย

  เย็น

  อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

  21.30 น.

  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK385 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  23.45 น.

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3

เงื่อนไขการจองทัวร์

ภาพรวม

1.    การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.    ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

3.    รายการทัวร์นี้มีลงร้านจิวเวอร์รี่ และร้านหยก โดยจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที/ร้าน กรณีที่ท่านถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านขายสินค้า หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท/ท่าน

4.    ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี

5.    การชำระค่าบริการ

       5.1 วันเดินทางธรรมดา กรุณาชำระ มัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์สำหรับทำเอกสารเข้าประเทศ

       5.2 วันเดินทางเทศกาลปีใหม่ กรุณาชำระ มัดจำ ท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์สำหรับทำเอกสารเข้าประเทศ

       5.3 กรุณาชำระ ค่าทัวร์เต็มจำนวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท 

       5.4 กรุณาชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

       5.5 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น

6.    กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)

7.    กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า (มาตรฐานโรงแรมฮ่องกง)
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 30 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ 
6. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
7. อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น 
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
9. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)

อัตรานี้ไม่รวม

1.   ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
2.   ค่าเอกสารเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
3.   ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
4.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
5.   ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
6.   ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
    *สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน*

GO1HKG2NHKGEK240907-1

เดินทางวันที่ 07 ก.ย. 2567 - 09 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-09-07 2024-09-07 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-09-09 2024-09-09 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK240913-1

เดินทางวันที่ 13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-09-13 2024-09-13 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-09-15 2024-09-15 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK240914-1

เดินทางวันที่ 14 ก.ย. 2567 - 16 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-09-14 2024-09-14 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-09-16 2024-09-16 21:00 - 23:45 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK240921-1

เดินทางวันที่ 21 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-09-21 1970-01-01 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-09-23 2024-09-23 21:00 - 23:45 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK240927-1

เดินทางวันที่ 27 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-09-27 2024-09-27 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-09-29 2024-09-29 21:00 - 23:45 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK240928-1

เดินทางวันที่ 28 ก.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-09-28 2024-09-28 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-09-30 2024-09-30 21:00 - 23:45 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241011

เดินทางวันที่ 11 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-10-11 2024-10-11 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-10-13 2024-10-13 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241012

เดินทางวันที่ 12 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-10-12 2024-10-12 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-10-14 2024-10-14 21:00 - 23:45 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241018

เดินทางวันที่ 18 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-10-18 2024-10-18 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-10-20 2024-10-20 21:00 - 23:45 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241019

เดินทางวันที่ 19 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-10-19 2024-10-19 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-10-21 2024-10-21 21:00 - 23:45 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241021

เดินทางวันที่ 21 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-10-21 2024-10-21 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-10-23 2024-10-23 21:00 - 23:45 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241023

เดินทางวันที่ 23 ต.ค. 2567 - 25 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-10-23 2024-10-23 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-10-25 2024-10-25 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241025

เดินทางวันที่ 25 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-10-25 2024-10-25 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-10-27 2024-10-27 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241027

เดินทางวันที่ 27 ต.ค. 2567 - 29 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-10-27 2024-10-27 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-10-29 2024-10-29 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241101

เดินทางวันที่ 01 พ.ย. 2567 - 03 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-11-01 2024-11-01 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-11-03 2024-11-07 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241108

เดินทางวันที่ 08 พ.ย. 2567 - 10 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-11-08 2024-11-08 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-11-10 2024-11-10 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241115

เดินทางวันที่ 15 พ.ย. 2567 - 17 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-11-15 2024-11-15 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-11-17 2024-11-17 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241121

เดินทางวันที่ 21 พ.ย. 2567 - 23 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-11-21 2024-11-21 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-11-23 2024-11-23 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241122

เดินทางวันที่ 22 พ.ย. 2567 - 24 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-11-22 2024-11-22 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-11-24 2024-11-24 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241129

เดินทางวันที่ 29 พ.ย. 2567 - 01 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2022-11-29 2022-11-29 03:05 - 12:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-12-01 2024-12-01 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241205A

เดินทางวันที่ 05 ธ.ค. 2567 - 07 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-12-05 2024-12-05 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2023-12-07 2023-12-07 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241206

เดินทางวันที่ 06 ธ.ค. 2567 - 08 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-12-06 2024-12-06 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-12-08 2024-12-08 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241208

เดินทางวันที่ 08 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-12-08 2024-12-08 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-12-10 2024-12-10 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241213

เดินทางวันที่ 13 ธ.ค. 2567 - 15 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-12-13 2024-12-13 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-12-15 2024-12-15 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241214

เดินทางวันที่ 14 ธ.ค. 2567 - 16 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-12-14 2024-12-14 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-12-16 2024-12-16 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241221

เดินทางวันที่ 21 ธ.ค. 2567 - 23 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-12-21 2024-12-21 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-12-23 2024-12-23 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241227

เดินทางวันที่ 27 ธ.ค. 2567 - 29 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-12-27 2024-12-27 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-12-29 2024-12-29 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241229

เดินทางวันที่ 29 ธ.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-12-29 2024-12-29 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-12-31 2024-12-31 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241230A

เดินทางวันที่ 30 ธ.ค. 2567 - 01 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-12-30 2024-12-30 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2025-01-01 2025-01-01 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.

GO1HKG2NHKGEK241231

เดินทางวันที่ 31 ธ.ค. 2567 - 02 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-12-31 2024-12-31 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2025-01-02 2025-01-02 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.
รหัสทัวร์ : TMGO1HKG-EK042