ลอนดอน อิสระเต็มวัน แมนเชสเตอร์-ลิเวอร์พูล-ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลแอนฟิลด์-แมนเชสเตอร์-ถ่ายรูปด้านหน้าสนามกีฬาโอลด์ทราฟฟอร์ด-
สแตรทฟอร์ด อัพอน เอวอน-Bicester Village Outlet ช้อปปิ้ง-อ๊อกซ์ฟอร์ด-บาธ-สโตนเฮ้นจ์-ลอนดอน พิเศษ!! เมนู Fish & Chips และอาหารไทย
มหานครลอนดอน-ย่านไนท์บริดจ์-ช้อปปิ้ง พิเศษ!! เมนูเป็ดย่างร้าน Four Season
พิพิธภัณฑ์อังกฤษ-สถานีคิงส์ครอส-ช้อปปิ้งโคเวนท์มาร์เก็ต
 • : 022770000

ONE FREE DAY in UK อังกฤษ วันฟรีเดย์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines

รหัสทัวร์
: TMGO3MAN-SQ002
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Singapore Airlines
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ลิเวอร์พูล ลอนดอน แมนเชสเตอร์ อังกฤษ-ลอนดอน

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ลอนดอน อิสระเต็มวัน แมนเชสเตอร์-ลิเวอร์พูล-ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลแอนฟิลด์-แมนเชสเตอร์-ถ่ายรูปด้านหน้าสนามกีฬาโอลด์ทราฟฟอร์ด- สแตรทฟอร์ด อัพอน เอวอน-Bicester Village Outlet ช้อปปิ้ง-อ๊อกซ์ฟอร์ด-บาธ-สโตนเฮ้นจ์-ลอนดอน พิเศษ!! เมนู Fish & Chips และอาหารไทย มหานครลอนดอน-ย่านไนท์บริดจ์-ช้อปปิ้ง พิเศษ!! เมนูเป็ดย่างร้าน Four Season พิพิธภัณฑ์อังกฤษ-สถานีคิงส์ครอส-ช้อปปิ้งโคเวนท์มาร์เก็ต
BKK
- -
SIN
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
SIN
- -
MAN
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
LHR
- -
SIN
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง
SIN
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เริ่มเดินทาง วันที่เดินทางกลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO3MAN5NLHRSQ241102-1
02 พ.ย. 256709 พ.ย. 2567

77,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 17.30 น.

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบิน Singapore Airlines (SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

  21.15 น.

  ออกเดินทางสู่จากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคปโปร์ เที่ยวบิน SQ719 **คณะเดินทางวันที่ 2-9 พ.ย. ออกเดินทางเวลา 21.10 น.**
 • 00.35 น.

  เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ จากนั้นนาท่านเปลี่ยนเครื่อง **คณะเดินทางวันที่ 2-9 พ.ย. เดินทางถึงเวลา 00.40 น.**

  02.25 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ052 **คณะเดินทางวันที่ 2-9 พ.ย. ออกเดินทางจากสิงคโปร์เวลา 02.10 น.**

  09.10 น.

  เดินทางถึงสนามบินแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมงและจะช้าเพิ่มอีก 1 ชั่วโมงในช่วงที่เข้าสู่ฤดูหนาว) จากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนการรับกระเป๋าต่างๆ **คณะเดินทางวันที่ 2-9 พ.ย. เดินทางถึงสนามบินแมนเชสเตอร์เวลา 08.35 น.**
  เดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล Liverpool (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนที่เป็นสาวกของหงส์แดงลิเวอร์พูลต้องไม่พลาดมาเยือนเมืองนี้สักครั้ง จากนั้นผ่านชมตัวเมืองลิเวอร์พูล ถ่ายรูปกับมหาวิหารลิเวอร์พูล Liverpool Cathedral วิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง, อาคารรอยัลไลเวอร์ Royal Liver Building อาคารที่มีความโดดเด่นมากที่สุดของเมือง ด้านบนสุดของอาคารประดับด้วยนกไลเวอร์ 2 ตัว ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง สัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล ซึ่งอาคารที่มีนกไลเวอร์ประดับอยู่นั้นจะพบได้มากมายในตัวเมืองลิเวอร์พูล ถ่ายรูปกับอาคารท่าเรือและคลังสินค้า Albert Dock ที่ได้รับการออกแบบอาคารโดยเจสฮาร์ทลี่และฟิลิปอาร์วิค และเปิดใช้ในปี ค.ศ.1846 สร้างด้วยโครงสร้างที่เป็นเหล็กเป็นแห่งแรกๆ ของสมัยนั้นและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางทะเลจากองค์การยูเนสโก้ รวมถึงชมความงดงามของอาคารท่าเรือบริเวณ Port of Liverpool หนึ่งในสถานที่สาคัญทั้งสามแห่งของเมืองลิเวอร์พูล ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้เช่นเดียวกัน อาคารออกแบบโดย เซอร์อาร์โนวด์ ทอร์เนอรี่ และ เอฟบี ฮอบส์ สร้างขึ้นตั้งปี 1904 จนถึง ปี 1907 ด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ในแบบบาร็อค มีโดมขนาดใหญ่อยู่บนยอด พร้อมชมอาคารที่อยู่ใกล้เคียงคืออาคารคิวนาร์ด Cunard Building

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย

  นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าของสนามกีฬาแอนฟิลด์ Anfield Stadium สนามฟุตบอลที่เป็นตานานและมีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ และเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลโลกสโมสรลิเวอร์พูล ตั้งอยู่ในเขตแอนฟิลด์ สนามแห่งนี้สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1884 มีความจุของผู้ชมได้กว่า 6 หมื่นที่นั่ง เรียกได้ว่ามีความจุของผู้ชมได้เป็นอันดับ 5 ของอังกฤษ และยังได้รับการรับรองจากสมาคมฟุตบอลยุโรปให้เป็นสนามระดับ 4 ดาว ซึ่งสามารถจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติหรือรายการใหญ่อื่นๆ รวมทั้งการแข่งขันของทีมชาติอังกฤษ แอนด์ฟิลด์เคยเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติในปี ค.ศ.1996 และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับ LFC จากร้านค้า LFC Store
  สมควรแก่นาท่านเดินทางกลับสู่แมนเชสเตอร์ Manchester (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองดังอีกเมืองที่เป็นสถานที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลชื่อก้องโลกอย่างแมนเชอสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และยังเป็นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าที่สาคัญและเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง จากนั้นนาท่านชมและถ่ายรูปกับภายนอกของสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด Old Trafford Stadium สนามกีฬาของสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลโลกที่สร้างนักเตะฝีเท้ายอดเยี่ยมของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาหลาย สมัยที่จัดได้ว่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรที่รวยที่สุดในโลก และผ่านชมเมืองแมนเชสเตอร์ เมืองหลวงทางด้านการค้าและวัฒนธรรม ศูนย์กลางด้านศิลปะสื่อและการศึกษาที่มีชื่อเสียง ชมอาคารที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา เช่น อาคารพิพิธภัณฑ์ โรงละครโอเปร่า หรือไม่ว่าจะเป็นบริเวณ Castlefield เมืองที่ได้รับการออกแบบให้เป็น "Urban Heritage Park" สถานที่ที่ดีเยี่ยมในการเริ่มต้นเดินเล่นในเมืองแมนเชสเตอร์และท่ามกลางบ้านเรือนสไตล์วิคตอ เรียที่ได้รับการบูรณะอย่างสวยงามตามคลองเก่าหรือผ่านทางที่สร้างขึ้นใหม่ อาทิเช่น ป้อมโรมัน, คลองบริดจ์วอเตอร์ สร้างขึ้นเพื่อขนส่งถ่านหินจากเหมืองที่วอร์สลี่ย์และรวมถึงคลังสินค้าเก่าอีกจานวนมากที่ได้รับการบูรณะและกลายเป็นสานักงานร้านค้าโรงแรมและภัตตาคารต่างๆ และสามารถเดินเล่นได้กับจัตุรัสที่มีชื่อเสียงของเมืองได้แก่ จัตุรัสเซ้นต์แอนน์, ถนนคิง เป็นต้น หรือ จัตุรัสอัลเบิร์ต Albert Square จัตุรัสกลางเมืองแมนเชสเตอร์ ถ่ายรูปกับรูปปั้นต่างๆ ได้แก่ อนุสรณ์สถานอัลเบิร์ต Albert Memorial อนุสาวรีย์ของเจ้าชายอัลเบิร์ต มกุฎราชกุมารแห่งสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย โดยจัตุรัสแห่งนี้ตั้งชื่อตามเจ้าชาย โดยถูกจัดวางให้เป็นพื้นที่สาหรับอนุสรณ์ในปี ค.ศ.1863-1967

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Crowne Plaza Manchester Airport หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด-อัพอน-เอวอน Stratford-Upon-Avon หรือ สแตรทฟอร์ด ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าเอวอน มีชื่อเสียงในด้านการเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมอังกฤษ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ให้ท่านชมเมืองและถ่ายรูปกับ The Almshouse บ้านเรือนโบราณที่ก่อสร้างด้วยไม้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1417-18 ผ่านช่วงของการปฏิรูปมาหลายครั้ง และถ่ายรูปกับอาคารศาลาว่าการเมือง อาคารที่มีความเก่าแก่ สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในใจกลางเมืองนี้ ทั้งยังเป็นที่ตั้งสานักงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางราชการของเมืองนี้ และถ่ายรูปภายนอกกับบ้านของวิลเลี่ยม เช็ค สเปียร์ กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ได้รับยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลก มักเรียกขานกันว่าเขาเป็นกวีแห่งชาติของอังกฤษ

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำท่านเดินทางต่อสู่ Bicester Village Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ภายในมีร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆ หลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือกสรร ทั้งของอังกฤษและในยุโรป อาทิเช่น Anne Fontaine, Armani, Alberta Ferretti, Bally, Bodum, Bose, Balenciaga, Burberry, Bottega Veneta, Bvlgari, Calvin Klein, D&G, DKNY, Diesel, Dior, Dolce & Gabbana, Dunhill, Ermenegildo Zegna, Fendi, Gucci, Guess, Giorgio Armani, Hugo Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling, L'Occitane, Levi's, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, MCM, Paul Smith, Shanghai Tang, Valentino เป็นต้น นอกเหนือจากการช้อปปิ้งสินค้าแล้วท่านสามารถเติมพลังงานกันได้ที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงคาเฟ่ต่างๆ ในเอ๊าท์เล็ตที่มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ Café Wolseley, Farmshop Restaurant & Café, Shan Shui, London Grade Coffee, La Tua Pasta, Mrs.Chew’s Chinese Kitchen เป็นต้น

  ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารค่่ำ ตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด ซึ่งรู้จักกันในนามของเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ซึ่งชื่อเมืองตั้งตามมหาวิทยาลัยระดับโลกที่รู้จักกันในนามของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์เรื่องดังแฮรี่ พอตเตอร์อีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Garden Inn Abingdon Oxford หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองบาธ Bath ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้าเอวอนในบริเวณที่มีน้าพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอำนาจและเป็นผู้สร้างโรงอาบน้าโรมัน Roman Bath และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ปี ค.ศ.1987 เนื่องจากเป็นเมือง ที่สมบูรณ์ทางด้านวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยยุคโรมัน ตลอดจนถึงตึกอาคารที่สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมแบบยุคจอร์เจี้ยนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้เป็นอย่างดีมาจนถึงทุกวันนี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชั่วโมง) ถ่ายรูปไปกับอาคารสวยงามของภายนอกบริเวณโรงอาบน้าแร่ร้อนที่สร้างขึ้นมาตั้ง แต่ยุคโรมันโบราณ ชมมหาวิหารแห่งเมืองบาธ Bath Abbey โบสถ์ของชาวอังกฤษนิกายแองกลิกันและมีประวัติยาวนานกว่าหลายร้อยปี ต่อมาได้มีการสร้างใหม่ปรับปรุงเรื่อยมาด้วยสถาปัตยกรรม แบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง รวมถึงรอยัลเครสเซ่น Royal Crescent กลุ่มอาคาร 3 ชั้นรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตาในแบบยุคจอร์เจี้ยน ทาให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย และให้ท่านถ่ายรูปพร้อมชมวิวสวยบริเวณ สะพานพุลเทอนี่ Pulteny Bridge สะพานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1774 ที่ทอดยาวข้ามแม่น้าเอวอนที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ ด้านหน้าสะพานมีฝายกั้นน้าลักษณะคล้ายขั้นบันไดและทาให้เกิดเป็นเหมือนมีน้าตกเล็กๆ

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ด้วยเมนูเอกลักษณ์ Fish & Chips

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองซาลส์บัวรี่ Salisbury (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge กลุ่มแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วงที่มีอายุกว่า 5,000 ปี ซึ่งตั้งอยู่กลางที่ราบซาลส์บัวรี่ (Salisbury Plain) ทุ่งราบกว้างใหญ่ในบริเวณตอนใต้ของอังกฤษ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน สโตนเฮนจ์ และหินบริเวณโดยรอบได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1986 และยังถูกจัดให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์อีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษและยังเป็นศูนย์กลางอันเก่าแก่ทางด้านการเงินแห่งหนึ่งของโลก ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งในเมืองระดับโลกทั้งทางด้านศิลปะ การพาณิชย์ การศึกษา ความบันเทิง แฟชั่น การสื่อสารและการท่องเที่ยว ทำให้อังกฤษเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในแถบทวีปยุโรปเลยทีเดียว

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Renaissance London Heathrow หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเที่ยวชมมหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่ เซอร์คัส Piccadilly Circus เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอส (Eros) ตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลการ์ Trafalgar Square ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล St.Paul’s Cathedral ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่จัตุรัสรัฐสภา นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของมหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ Westminster Abbey ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน Big ben ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก และฝั่งตรงข้ามที่มีแม่น้ำเทมส์กั้นอยู่เป็นที่ตั้งของชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย London Eye ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย Tower Bridge สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่สามารถยกเปิดปิดได้ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับหอคอยลอนดอน Tower of London สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดนประหาร จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของพระราชวังบั้คกิ้งแฮม Buckingham Palace

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Four Season Restaurant ภัตตาคารจีนชื่อดังแห่งลอนดอนพร้อมชิมเมนูเป็ดย่างโฟร์ซีซั่น

  บ่าย

  นำท่านเลือกซื้อสิ้นค้าในย่านไนท์บริดจ์ Knights Bridge ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ฮาร์วีย์ นิโคล Harvey Nicole และ แฮร์รอดส์ Harrods ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมีร้านค้าแฟชั่นมากมายตั้งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นที่ตั้งของร้าน Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  อิสระให้ท่านเที่ยวชมมหานครลอนดอนแบบเต็มวัน โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือคำแนะนำ ไม่มีรถบริการรับ – ส่ง โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ - Warner Bros. Studio ซึ่งเป็นโรงถ่ายภาพยนต์เรื่อง Harry Potter ที่ยังคงเก็บหลายๆ ฉากที่สำคัญ รวมทั้งชุดของนักแสดงและอุปกรณ์ประกอบฉากไว้ ที่นี่จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหล่าสาวกแฮร์รี่ พอตเตอร์ไม่ควรพลาด หรือหากท่านสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมชาติตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ (Natural History Museum) จัดแสดงเกี่ยวกับธรรมชาติตั้งแต่ยุคดีกดำบรรพ์ มีโครงกระดูไดโนเสาร์ขนาดของจริง และสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่สูญพันธ์ไปแล้ว หรือหาดูได้ยากให้ได้ชม - ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการชอปปิงในกรุงลอนดอน มีร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark & Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีห้างสุดหรูอย่าง Selfridges ที่มีสินค้าซุปเปอร์แบรนด์ ตั้งอยู่อีกด้วย - ลอนดอนอายส์ London Eyes ชิงช้าสวรรค์ที่มีความสูงที่สุดในทวีปยุโรปที่ท่านสามารถขึ้นไปชมวิวได้โดยรอบของตัวเมืองอังกฤษเลยทีเดียว และเป็นสัญลักษณ์แห่งสหัสวรรษ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน Tower of London อดีตพระราชวังและป้อมปราการสำคัญของอังกฤษ ปัจจุบันเป็นที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของราชวงศ์และอาวุธต่างๆ รวมถึงเป็นที่เก็บรักษามงกุฎและเครื่องราชาภิเษกแห่งสหราชอาณาจักร - London Transport Museum พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับการคมนาคมในอังกฤษจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่รถต่างๆ ก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศอังกฤษไปด้วย - Museum of London แหล่งรวบรวมเรื่องราวของอังกฤษตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน - สวนสาธารณะ Hyde Park แหล่งธรรมชาติของชางอังกฤษและยังเป็นต้นแบบของการออกแบบสวนสวยในประเทศอื่นๆ ด้วย

  กลางวัน

  อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  Renaissance London Heathrow หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์บริติช British Museum ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1753 ในเบื้องต้นวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน Hans Sloane ซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่ 15 ม.ค. ปี ค.ศ.1759 ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน
  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสถานีรถไฟสถานี Kings Cross และHarry Potter Shop Platform 9 ¾ ร้านค้าของที่ระลึกจากภาพยนตร์เรื่องดังยอดฮิตแฮรี่พ็อตเตอร์ สถานที่หนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังแฮรี่ พ็อตเตอร์ เกี่ยวกับทางเข้าออกของเหล่านักเรียนของโรงเรียนคาถาพ่อมดและแม่มดและเมืองเวทมนตร์ฮอกส์วอตแสนวิเศษ ซึ่งจะต้องมานั่งรถไฟสายฮอกส์วอตเอ็กซ์เพรส ซึ่งในภาพยนตร์จะกล่าวถึงแฮรี่และเพื่อนจะต้องพุ่งผ่านกำแพงอิฐระหว่างชานชลาหมายเลข 9 และ 10 ในขณะเดียวกันในความเป็นจริงสถานีคิงส์ครอสชานชลา 9 และ 10 จะถูกคั่นด้วยรางรถไฟซึ่งท่านจะตามหาชานชลาที่ 9 ¾ ได้ที่กำแพงในอาคารสถานีนี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ (บริเวณชานชลาไม่สามารถเข้า-ออกได้ หากไม่ได้ซื้อตั๋วรถไฟ เนื่องจากเป็นสถานีที่มีการใช้งานตามปกติ)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำท่านสู่ย่านโคเว้นท์การ์เด้น Covent Garden Market หรือที่รู้จักในชื่อว่าตลาดแอ๊ปเปิ้ล Apple Market แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญในลอนดอน แหล่งที่ท่านจะสามารถเดินเล่น เช็คอินสถานที่ หาของรับประทานได้ ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นตลาดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 300 ปีมาแล้ว โดยจุดเริ่มต้นเป็นเพียงแค่การขายแอ๊ปเปิ้ลเพียงอย่างเดียว ต่อมาผู้คนนำสินค้าอื่นๆ มาขายเพิ่มเติม อาทิ ผลไม้ต่างๆ รวมถึงของใช้มากมาย จนปัจจุบันมีการต่อเติมและมีการทำกระจกหลังคาครอบและปรับปรุงตลาดให้มีความสวยงาม ปัจจุบันจึงมีสินค้ามากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ ร้านอาหาร และร้านค้าอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงงานศิลป์ งานทำมือและของมือสอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตลาดเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีร้านค้าแบรนด์เนมและร้านค้าไฮคลาสโดยรอบที่ต่างนำสินค้ามาจัดรายการโปรโมชั่นมากมาย

  16.30 น.

  สมควรแก่เวลานัดหมาย ให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโทรว์

  20.50 น.

  นำท่านเดินทางออจากสนามบินฮีทโทรว์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ319 **คณะเดินทางวันที่ 2-9 พ.ย. ออกเดินทางจากสนามบินฮีทโทรว์เวลา 20.35 น.**
 • 16.55 น.

  เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ จากนั้นนนำท่านเปลี่ยนเครื่อง **คณะเดินทางวันที่ 2-9 พ.ย. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์เวลา 17.30 น.**

  18.30 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ720 **คณะเดินทางวันที่ 2-9 พ.ย. ออกเดินทางจากสนามบินสิงคโปร์เวลา 18.35 น.**

  20.00 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.. **คณะเดินทางวันที่ 2-9 พ.ย. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 20.00 น.**

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8

เงื่อนไขการจองทัวร์

ภาพรวม

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า 7,500 บาท (ค่ามัดจำ + ค่าวีซ่า ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่น
  วีซ่าให้)

***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***

 1. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 2. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์ อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 25 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (7,500.-บาท)
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น (10 GBP/ต่อท่าน)
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 GBP/ต่อท่าน)

GO3MAN5NLHRSQ241102-1

เดินทางวันที่ 02 พ.ย. 2567 - 09 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - SIN 2024-11-02 2024-11-03 21:10 - 00:40 avatar-img SQ719
SIN - MAN 2024-11-03 2024-11-03 02:10 - 08:35 avatar-img SQ052
LHR - SIN 2024-11-08 2024-11-09 20:35 - 17:30 avatar-img SQ319
SIN - BKK 2024-11-09 2024-11-09 18:35 - 20:00 avatar-img SQ720
รหัสทัวร์ : TMGO3MAN-SQ002